Đăng Nhập  |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Tài liệu
 Tiêu ĐềTác GiảThể LoạiNgày SửaKích Cỡ (Kb) 
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2014 Lâm Quang Thành 17/04/2014168,44Tải Xuống
Phieu lay y kien DHDCDLâm Quang Thành 25/10/2014804,38Tải Xuống
Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐLâm Quang Thành 17/07/20143.288,10Tải Xuống
Tài liệu phụ vụ cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019Lâm Quang Thành 21/04/20146.700,17Tải Xuống
To trinh cua HDQTLâm Quang Thành 25/10/2014505,39Tải Xuống
Thong bao lay y kien co dongLâm Quang Thành 25/10/20141.032,67Tải Xuống
Tài liệu phụ vụ cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019Lâm Quang Thành 21/04/20142.689,36Tải Xuống
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nướcLâm Quang Thành 17/04/20143.607,23Tải Xuống
Bao kết quả kinh doanh năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2013Lâm Quang Thành 21/04/20148.050,81Tải Xuống
Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2013Lâm Quang Thành 17/04/20145.159,11Tải Xuống
Du thao DHDCDLâm Quang Thành 25/10/2014602,40Tải Xuống
Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015Đinh Thanh Sơn 04/05/20156.543,44Tải Xuống
Mẫu đề nghị chuyển nhượng Quyền sở hữu chứng khoánĐinh Thanh Sơn 12/08/2015171,75Tải Xuống
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03/11 /2014Lâm Quang Thành 08/11/20143.188,60Tải Xuống
Advertise
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn