Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
  Lịch sử phát triển
  01/07/1997 Trung tâm phát hành báo chí được thành lập-tiền thân của Công ty Bưu chính Viettel.
  1998-1999 Phát triển kinh doanh dịch vụ PHBC tại HN và HCM. Và được Tổng cục Bưu điện cấp phép kinh doanh dịch vụ Bưu chính trên phạm vi toàn quốc.
  1999-2000 Thủ nghiệm và chính thức cung cấp dịch vụ CPN tuyến HN-HCM. Trung tâm phát hành báo chí đổi tên thành Trung tâm Bưu chính Quân đội và được Tổng cục Bưu điện cấp phép mở rộng mạng lưới ra Quốc tế.
  2001-2005 Tập trung phát triển dịch vụ chuyển phát, mở rộng mạng lưới ra 64 tỉnh thành phố trong cả nước.
  12/10/2006 Công ty TNHH nhà nước MTV Bưu chính Viettel được thành lập thay thế cho Trung tâm Bưu chính Quân đội.
  27/03/2009 Bưu chính Viettel chính thức bán cổ phiểu ra công chúng với số lượng 1.526.600 cổ phần với giá bình quân 10.171đồng/ cổ phần.
  01/07/2009 Công ty cổ phần Bưu chính Viettel được thay thế cho Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Bưu chính Viettel.
  01/07/2009 Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chính thức kinh doanh dịch vụ tại thị trường Campuchia
  09/09/2009 Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chính thức khai chương dịch vụ chuyển phát nhanh 5 tỉnh tại Campuchia
   02/2011
 Bộ thông tin & truyền thông đã cấp giấy phép chuyển phát thư Quốc tế cho Công ty cổ phần Bưu chính Viettel
   03/2011  Thành lập Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel Thành phố Hồ Chí Minh
   05/2011
 Thành lập Công ty TNHH MTV Bưu chính Viettel Hà Nội
13/4/2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp phép thành lập Tổng công ty CP Bưu chính Viettel
  30/5/2012
 Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bưu chính Viettel vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2007 - 2011, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Advertise

Xem VIETTELPOST CORPORATION ở bản đồ lớn hơn
Mọi thông tin liên hệ: 19008095
Tra cứu địa điểm gủi hàng
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn