Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Giới thiệu về tiện ích

 Tiện ích Hành trình đường thư

Cho phép người sử dụng tra cứu thông tin về hành trình của Bưu phẩm, bưu kiện dựa trên số phiếu gửi. Để sử dụng được tiện ích này người sử dụng cần nhập chính xác số Phiếu Gửi của mình.
Cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin về các địa điểm là trụ sở của chúng tôi trên toàn quốc. Để thực hiện được chức năng này, người sử dụng chọn tỉnh thành tương ứng sau đó nhập tên quận huyện. Hệ thống sẽ liệt kê chính xác thông tin về Bưu cục trong quận huyện mà quý vị tìm kiếm. Ngoài ra cũng sẽ liệt kê thông tin về các Bưu cục thuộc tỉnh thành mà quý vị đang chọn.
Cho phép người dùng tải về bảng giá công bố hiện hành mà chúng tôi đang áp dụng.
Đây là tiện ích cho phép người sử dụng in ra vận đơn từ hệ thống website của chúng tôi. Tiện ích vận đơn số bao gồm các chức năng sau đây:
·         Chức năng Danh sách phiếu gửi: Cho phép người sử dụng xem lại các danh sách các phiếu gửi đã thực hiện trên hệ thống.
·         Chức năng Gửi hàng cho nhóm: Cho phép người sử dụng gửi hàng hóa cho 1 nhóm khách hàng nhưng có cùng thông tin trên vận đơn như loại dịch vụ, trọng lượng… chỉ khác nhau về thông tin người nhận.
·         Chức năng Gửi hàng khách lẻ: Cho phép người sử dụng lập phiếu gửi gửi hàng đến 1 địa chỉ người nhận duy nhất.
·         Chức năng Gửi hàng từ Excel: Cho phép người sử dụng lập phiếu gửi gửi hàng đến danh sách địa chỉ trong file Excel.
·         Chức năng Danh sách đối tác: Cho phép người sử dụng quản lý danh sách các đối tác thường xuyên nhận hàng hóa của mình bằng dịch vụ của ViettelPost.
·         Chức năng Nhóm đối tác: Cho phép người sử dụng định nghĩa các nhóm và thêm khách hàng để gửi nhóm (sử dụng tại chức năng Gửi hàng cho nhóm nêu trên).
Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của chúng tôi, hãy liên hệ đến Bưu cục gần nhất để đăng ký sử dụng tiện ích này.
Advertise
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn